Pratite nas na:

Terapeutska masaža

Terapeutska masaža
Terapeutska masaža se primenjuje se u cilju lečenja.Obavljaju je isključivo fizioterapeuti, sa poznavanjem patologije.

Pružamo usluge terapeutske masaže kod sledećih stanja:
• Povrede mekih tkiva (contusio, distorsio, distensio, luxatio)
• Prelomi kostiju (fracturae) posle imobilizacije
• Posttraumatske kontrakture
• Amputacioni patrljak, fantomski bol
• Ožiljci (cicatrix)
• Lokalni otok (limfedem)
• Degenerativna reumatska oboljenja zglobova (arthroze)
• Degenerativna reumatska oboljenja kičmenog stuba (syndroma cervicalae et lumbalae, spondylosis vaertebralis)
• Deformacije kičmenog stuba
• Morbus Bechterew
• Vanzglobni reumatizam (fibrozitis)
• Bolesti CNS-a i PNS-a (mlitave i spastične pareze i paralize)
• Kardiovaskularna oboljenja
• Bronhijalna astma
• Hronični gastritis, atonija muskulature želuca i creva
• Vegetativne promene
• Rekonvalescentna stanja
• Opšti zamor, nesanica
• Poremećaji metabolizma
• Sportska medicina